CB TÉP MCB C&S WINTRIP 2 CSMBS4C6X 4P, DÒNG ĐIỆN 2~63A, ICU 6KA