CB TÉP MCB C&S WINTRIP CSMBS1C6X 1P, DÒNG ĐIỆN 2~63A, ICU 6KA